Контакти

БЪЛГАРСКИ ЛОВНО-РИБАРСКИ СЪЮЗ

Адрес за кореспонденция - гр. Елин Пелин, пл. "Независимост" № 14

Председател БЛРС - АСЕН ПИПЕРКОВ - 0879 83 84 44

Оргазационен секретар - Ели Декова - 0879 83 84 47 / 0879 83 84 71

Главен експерт - Румил Лачев - GSM 0879 83 84 69

Телефон за сигнали и нарушения /денонощен/ - 0879 83 84 67

Телефонна централа - 02 42 10 236; факс 0725 60 361;

официален сайт - www.blrs.eu;

e-mail - blrs@mail.bg;

Булстат - 175839152;

Банка - Интернешънъл Асет Банк АД

Банкова сметка - BG94IABG84281001381200;

Банков код - IABGBGSF.

Търговското дружество: БЛРС 2012 ЕООД
Булстат: 202202579
Адресна регистрация: гр. София , ж.к. " Св. Троица " ул. " Мелник " бл.357

Адрес за кореспонденция: гр.Елин Пелин , обл. Софийска, площад "Независимост" № 14 , пощ.код 2100
Е-mail : blrs-2012-eood@mail.bg
Управител: Румян Русев
GSM : 0879 83 84 70, стационарен телефон: 02/ 421 02 36

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ :
Консултантски услуги по европрограмите по рибарство и лов, търговска дейност, консултантски услуги по лесоустройство и ловоустройство.

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама